Kamerové systémy v bytovém domě

Kamerové systémy v bytovém domě

Kamerové systémy a rodinné domy

Kamerové systémy si lidé pořizují z důvodu ochrany a monitorování většinou vlastního osobního majetku, nebo rovněž si je taky objednávají bezpečnostní agentury, které samy fyzicky střeží různé objekty.

U privátních klientů se většinou jedná o jednoduchou montáž v tom smyslu, že se nejedná o dlouhé trasy. Většinou se jedná o kamerové systémy pro rodinné domy, kdy v podstatě na každý roh, se umístí kamera tak, aby snímala co největší okolí kolem sebe. Nejlépe se takto montáž provádí v době, kdy se takový dům zrovna staví, nebo prochází rekonstrukcí. Odpadají tím starosti, kudy se povede kabeláž tak, aby nenarušila estetický vzhled jak interiéru, tak bezprostřední okolí domu.

Problémy můžou nastat, kdy se zákazník rozhodne pro montáž, kdy dům hotov. To se pak musí právě řešit směr trasy a vybrat takovou, která nenaruší, nebo minimálně naruší estetický vzhled prostoru. Tady se často musí zapojit zkušenosti a vlastní improvizace technika, který provádí instalaci. Firma, která dělá tyto systémy na profesionální úrovni, po předchozí konzultaci a hlavně prohlídce objektu dodá technika, který je si s určitostí schopen vždy poradit. Je ovšem třeba vzít v potaz, že se může právě díky těmto požadavkům a situaci samotná realizace časově prodloužit. Někdy i v malých objektech je třeba právě kvůli estetiky zvolit bezdrátový přenos monitorování. Většinou se jedná o buď úplně nové energeticky úsporné domy, pasívní domy, historické domy, nebo objekty v památkové péči, kdy je nutno přísně dodržovat buď funkčnost domu, nebo jeho vzhled. Nebo jednoduše zákazník si to tak přeje. Tady je taky nutno myslet na to, že přenos signálu lze sice přenášet vzduchem, ale vždy musíme kameru i vysílačem signálu napájet zdrojem energie. Akumulátorové napájení můžeme v těchto případech vždy okamžitě vyloučit a to z důvodu provozu životnosti takovéhoto zdroje. Takže kamery a bezdrátový spoj se musí umístit vždy tak, aby byly co nejblíž k nějakému neustálému zdroji energie. V takových případech se může stát, že bude zapotřebí i více kamer, aby pokryly požadovanou oblast. I celkově je ovšem toto řešení cenově náročnější. Při kabelové variantě se pak kabeláž vede různě podle zdí v krycích lištách. Při monitorování velkých objektů je největší úskalí právě v rozloze monitorovaného prostoru. Na takové objekty a prostory se doporučují kvalitnější kamerové systémy Brno, nejlépe digitální IP kamery s větším rozlišením. V těchto případech si však musíme uvědomit, že kamera má své ohnisko ostrosti, kdy je schopna ostře sledovat jen určitou oblast monitorování.

Ostatní je sice vidět, ale obraz už nebude tak ostrý. V takovýchto případech se na sledování jednoho prostoru používá víc kamer, kdy každá má nastavené ohnisko tak, aby pokryla co je třeba. Dalším úskalím velkých objektů je napájení kamer pomocí kabelu. Nejvíc se to týká digitálních IP kamer, které potřebují pro svůj provoz silný a stabilní přísun energie. Řešit se to dá tak, že se na trasách proud posílí dalším napájením, nebo se kamera umístí co nejblíž k nějakému stabilnímu zdroji energie, kdy signál se pak přenáší za pomocí kabelu, nebo se použije již zmiňovaný bezdrátový spoj.

Bezdrátové kamerové systémy a rodinné domy

Výhodou bezdrátového spoje v tomto případě je, že na jeden takový bezdrátový spoj, můžeme přenášek signál několika kamer najednou a na relativně velkou vzdálenost. Dost často a efektivně se to používá v provozech, skladech a halách, kterých je v areálu víc a jsou uvnitř monitorovány za pomocí kabeláže a mezi sebou jsou propojeny bezdrátovými spoji. V některých případech může být tato technologie cenově přijatelnější, než celou trasu s kamerami přenášet kabelem a vícekrát ho napájet. Nespornou výhodou montáže v halách a velkých prostorách je rychlost v pokládání kabeláže. Většinou odpadají problémy s vedením a zakrýváním kabeláže a jejím kamuflováním. Jde tam hlavně a většinou o jeho uložení a přichycení v chránicí trubce tak, aby nepřekážel. Při výběru kamerového systému je taky třeba vědět, jestli daný objekt bude monitorován neustále, tedy i v noci. Většina kamer na trhu je standartně vybavená integrovaným nočním přísvitem. Obraz je sice v noci černobílý, ale je dost ostrý na to, aby s kvalitní optikou rozeznal i malé detaily.

Přisvícení v noci

Barevného obrazu lze docílit umělým přísvitem například pomocí halogenu, ale to by pak noční přísvit postrádal smysl a z hlediska materiálu by to cenově bylo pravděpodobně stejné. Navíc je metoda nočního přísvitu daleko méně energeticky náročná, než klasické přísvity a infra (IR) světlo není okem vidět, takže v noci nikoho například z obyvatel obytného domu neruší. Při nočním osvětlováním větších prostorů lze dokoupit externí noční přísvity. Velikost a účinnost se pak odvíjí od požadavku zákazníka a od toho taky cena těchto svítidel. Účinnost s optimální kamerou je ovšem velmi uspokojivá. Při instalaci kamer, kde je jasné, že budou monitorovat prostor i noci, je třeba si dávat pozor, aby ve výhledu kamery v těsné blízkosti nic nepřekáželo, jako například větve stromů, keře, potrubí, dráty a podobně. Přes den to není problém, ale při nočním modusu se IR světlo od těchto objektů odráží a na monitorovacím zařízení pak není nic vidět, anebo jen velmi nezřetelně. V poslední době se taky instalují kamerové systémy do bytových panelových, nebo činžovních domů, kde v jednom vchodu bydlí více lidí.

Kamerové systémy a bytové domy

Většinou se jedná o společenství vlastníku jednotek (s. v. j.), kdy nájemních po dohodě se dohodnou o nutnosti instalovat kamerový systém. Zpravidla kvůli vandalismu, nebo drobných krádeží například ve sklepních prostorách bytového domu. Nahrávací zařízení se většinou umisťuje do sklepních prostorů, do místnosti, která je dobře zabezpečena stabilními odolnými dveřmi s rámem, nejlépe navíc opatřena mříži. Celková instalace v těchto domech není nijak obtížná. Většinou se používá kabeláž, která se vede v chránicích lištách. V domech, kde je i výtah, zpravidla je požadavek taky na monitorování výtahové klece a to z důvodu vandalismu. Tam už je instalace o trochu náročnější. Tam je vždy potřeba domluvit termín s provozovatelem výtahu v daném domě, aby tam přijel jejich technik a otevřel technikovi provádějící montáž kamery do výtahové klece výtahovou šachtu. Po celou dobu musí být výtahový technik k dispozici, jelikož kamerový technik nesmí z bezpečnostních důvodu obsluhovat výtah v servisním režimu a jinak se sám pohybovat ve výtahové šachtě. Do výtahové klece se vesměs montují malé IP kamery bez IR přísvitu, jelikož se jedná o prostor, který slouží jen ke krátké přepravě osob a výtahová klec se při zapnutí sama automaticky rozsvítí.

Specální kamerové systémy Frýdek-Místek

Další možnosti použití kamerových systému je možnost sledovat a kontrolovat pohyb aut na vstupních s výstupních branách v podnicích. Tyto kamerové systémy jsou za pomocí doplňkových programů schopny přečíst SPZ vozidla, uložit ji a zjistit, kolikrát, kdy a v kolik hodin toto vozidlo projelo branou tam a ven z daného objektu.

Tyto systémy se instalují do továren, nebo kancelářských budov, ale najde se využití i v soukromém sektoru. Nově se tento systém zatím experimentálně zavádí taky na měření rychlosti na veřejných komunikacích, kdy je taková kamera schopná přečíst SPZ vozidla, změřit jeho rychlost a ihned odeslat její snímek na dopravní inspektorát.

Všude, kde se nachází kamery se záznamem, musí být daný prostor při vstupu označen viditelnou cedulí s tím, že je daný prostor monitorován. Při překročení tohoto prostoru, každý kdo ho překročí, automaticky v souladu s ochranou osobních údajů souhlasí s tím, že bude monitorován se záznamem. Tohle se týká všech veřejných prostor, jako jsou nákupní centra, nádraží a jiná veřejná prostranství. Jestliže se jedná o prostory monitorované bez záznamu, není potřeba povolení od úřadu ochrany osobních údajů (ÚOOÚ). To samé platí u monitorování i se záznamem privátních objektů a pozemků, jako jsou domy, jejich prostory a zahrady. Co se týče monitorování například továren a výrobních provozů, tam se jedná o používaní monitorovacího zařízení se záznamem v souladu s vyhláškou ÚOOÚ a zákoníkem práce.

Použití kamerového systému k ochraně majetku je ve své podstatě efektivní způsob. Výhodou je, že člověk nemusí fyzicky objekt střežit a v případě nějaké události je schopen si ze záznamu danou situaci později dohledat a pak ji analyzovat. Při velkých a rozlehlých objektech je to velmi efektivní kombinace s fyzickou ostrahou, kdy se zaměstnanci bezpečnostní služby mohou navzájem vidět a v případě události si efektivněji pomoct. Taky by neměl být opomenut důležitý psychologický efekt kamerového systému Ostrava. Každý, kdo se vědomě pohybuje v prostoru střeženým kamerovým systémem, ví, že je sledován, i když kameru fyzicky nevidí. A to většinou potencionálního pachatele odradí od protizákonného jednání.

Návštěvní kniha
Jméno
Vzkaz
Ochrana    Opište číslo z obrázku:        
Vzkazy:

Fila
Kamery jsou super, Díky za instalaci

slama
kamery

Petr Maly
Super tenhle jednoduchy set, fakt doporucuji. Naprosto jednoduche nastaveni a funguje bezvadne !!!

Jana
Koupili jsme ho taky a dobrá zkušenost, může jen doporučit. Na mobilu je sledování fatu super.